PRIPRAVLJALNA FAZA INŽENIRINGA

Naročniku svetujemo pri zastavitvi projekta, izvedemo ponudbene in upravne postopke, ter v investicijski dokumentaciji ovrednotimo predvidene posege. Več.

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, REVIZIJE, RECENZIJE

Izdelamo ali spremljamo izdelavo projektne dokumentacije skladno z zastavljenimi izhodišči. Tehnično in finančno revidiramo ter recenziramo projektno dokumentacijo. Izdelujemo energetske izkaznice. Več.

SPREMLJANJE PROJEKTA V FAZI IZVEDBE

Naročnika zastopamo v fazi gradnje (nadzor ali supernadzor) in do uspešne pridobitve uporabnega dovoljenja. Izvajamo tudi monitoring in spremljamo vzdrževanje objekta v fazi uporabe. Več.

IZVEDBENI INŽENIRING

Za naročnika koordiniramo vse faze izvedbe projekta do uspešne primopredaje in po potrebi izvajamo vzdrževalna dela v fazi uporabe. Več.