Dom starejših občanov Preddvor

Energetska sanacija in prenova

Vzporedno z energetsko prenovo objekta DSO Preddvor je potekala prenova notranjosti za izboljšanje bivalnega standarda. Projekt je bil po uspešni prijavi na razpis sofinanciran s sredstvi Kohezijskega sklada EU.

Investitor

Dom starejših občanov Preddvor

Gradnja

2011–2013

Obseg del ekipe Proplus

• Izdelava investicijske dokumentacije.
• Sodelovanje v fazi priprave dokumentacije.
• Razpisni postopek.
• Nadzor nad izvedbo del.

Površina

3.030 m2

Vrednost projekta

2,9 milijonov evrov

 

Andreja Valant

Direktorica DSO Preddvor

Prej dotrajan in energetsko potraten objekt je sedaj urejen po sodobnih standardih. Bivanje v njem je domače in izjemno prijetno. Uspeh za katerega gre velika zahvala za strokovno pomoč in sodelovanje tudi družbi Proplus.