Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Ljubljani

Novogradnja in rekonstrukcija

Prenova gradu Hompoš, enega najstarejših na Slovenskem, in okoljnih poslopij za potrebe Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM je bila vsebinsko, oblikovalsko in z vidika uporabnosti izvedena kvalitetno. Nova stavba s svojo pojavnostjo še izraziteje izpostavlja osnovni objekt Gradu.

Investitor

Univerza v Mariboru

Gradnja

2007–2008

Obseg del ekipe Proplus

• Izdelava investicijske dokumentacije.
• Sodelovanje v fazi priprave dokumentacije.
• Razpisni postopek.
• Nadzor nad izvedbo del.

Površina

5.808 m2

Vrednost projekta

13,6 milijonov evrov

 

Stane Berčič

Zasluge za tako kakovostno načrtovanje in izvedbo projekta gre poleg projektantom in izvajalcem del v veliki meri pripisati tudi vodstvu in delavcem podjetja za inženiring PROPLUS iz Maribora.