Grajska pristava Ormož

Novogradnja in rekonstrukcija

Investicija je zajela rekonstrukcijo in delno novogradnjo, komunalno in okoljsko ureditev. Projekt predstavlja zgledni primer sodelovanja s spomeniško-varstveno stroko. Kljub zamenjavi izvajalca med gradnjo smo projekt uspešno zaključili. Danes je v grajski pristavi arheološko-etnografski muzej in glasbena šola.

Investitor

Občina Ormož

Gradnja

2009-2011

Obseg del ekipe Proplus

  • Izdelava investicijske dokumentacije.
  • Prijava projekta na razpis za sofinanciranje s sredstvi EU.
  • Razpisni postopek.
  • Nadzor nad izvedbo.

Površina

2.220 m2

Vrednost projekta

4,6 milijona evrov

 

Alojz Sok

Župan občine Ormož

Danes so glavne težave mimo. Pred nami je prelepo obnovljena grajska pristava. Hvala vsem sodelujočim in zaposlenim v ProPlusu, saj so z zglednim sodelovanjem pomagali urejati dokumentacijo in imeli nadzor nad gradnjo.

Andrea Kasper

Razpisni postopek, poročanje o projektu, izdelava investicijske dokumentacije

Z veseljem delam na projektih, kjer z uspešno prijavo na razpise investitorju omogočimo pridobitev sredstev za izvedbo projekta. Časovno smo vedno na tesnem, zato je ključno, da s strokovnim delom ujamemo še tako kratke roke.

Pavel Brglez

Odgovoren za gradbeni nadzor

Spomeniško zaščitena grajska pristava je bila specifična zaradi določil zavoda za varstvo kulturne dediščine. Moj delovnik je bil zelo pester, precej povezan s terenom in z ogledi gradbišča, kjer se dnevno soočam z novimi težavami. A problemi so zato, da se rešijo. In pri nas vemo, kako.