Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Kranj

Novogradnja

Z novozgrajenimi prostori je Šolski center Kranj dobil sodoben Medpodjetniški izobraževalni center – vez med šolstvom in gospodarstvom. Tehnološko dovršen objekt zagotavlja optimalne pogoje za usposabljanje strokovne delovne sile. Center je razvojno naravnan in predstavlja gibalo inovativnosti ter tehnološkega razvoja v lokalnem in evropskem okolju.

Investitor

Šolski center Kranj

Gradnja

2011–2013

Obseg del ekipe Proplus

  • Razpisni postopek.
  • Sodelovanje v fazi priprave dokumentacije.
  • Izdelava investicijske dokumentacije.
  • Nadzor nad izvedbo del.

Površina

1.994 m2

Vrednost projekta

3 milijone evrov

Jože Drenovec

Direktor Šolskega centra Kranj

Zaposleni na ProPlusu so odgovorni, vestni, natančni in neodvisni. Naročniku stojijo ob strani v vsakem položaju in se nanje res lahko zaneseš. Pomembno je omeniti, da smo projekt zaključili v načrtovanih finančnih in časovnih okvirjih.

Samo Potrč

Vodenje projekta v fazi priprave in izvedbe

Gradnja objekta je potekala brez večjih težav, dokler nam načrtov tik pred tehničnim pregledom ni prekrižala voda. Poplavila je cel objekt, a je izvajalec težavo uspešno saniral in s polletnim zamikom smo projekt zaključili.

Emilija Hajdinjak

Gradbeni nadzor

Najzanimivejše je gledati, kako projekt raste. Ko se vozim po naši Sloveniji in vidim objekte, pri katerih sem sodelovala, dobim občutek, da sem naredila nekaj dobrega. Delam tudi v pisarni, ampak na terenu je zanimivejše, saj tam spoznaš ljudi, mlade ljudi, in njihove značaje. Veseli me, da mladi vztrajajo v našem poklicu.