MIC – Akademija kulinarike in turizma Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor

Novogradnja

Gre za objekt s specifičnimi vsebinami za praktično pridobivanje izobraževalnih kompetenc s področja gostinstva in turizma. Specialni učni prostori (demonstracijska slaščičarna, kavarna, restavracija, à la carte kotiček, kuhinja, potovalna agencija, hotelska soba, wellness, catering soba ter ostali prostori) so načrtovani v skladu z najnovejšimi usmeritvami in z novimi spoznanji. Investitor s projektom vzpostavlja pogoje za večjo vpletenost šole v lokalno okolje in povezavo s turističnim gospodarstvom.

Investitor

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

Gradnja

2012-2014

Obseg del ekipe Proplus

  • Recenzija projektne dokumentacije.
  • Novelacija investicijske dokumentacije.
  • Razpisni postopek.
  • Nadzor nad izvedbo.

Površina

2.282 m2

Vrednost projekta

4,8 milijona evrov

 

Helena Cvikl

Direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor

Po stečaju izbranega izvajalca del smo v sodelovanju z ekipo podjetja ProPlus uspešno izvedli javno naročilo za zahtevni projekt. V fazi gradnje objekta s podjetjem dobro sodelujemo.

Sabina Brdnik

Odgovorna za novelacijo investicijske dokumentacije

Zanimiv in hkrati naporen projekt, saj sem morala slediti pogostim spremembam projektnih rešitev in virov financiranja, vse to pa ustrezno prikazati v investicijski dokumentaciji.

Samo Potrč

Odgovoren za vodenje projekta v fazi priprave

V razpisnem postopku smo združili gradnjo in dobavo pohištvene ter tehnološke opreme. Usklajevanje izhodišč je bilo zahtevno. Rad delam na projektih, kjer je delo razgibano in zanimivo, in sicer od dela v pisarni do terenskega dela, saj se rad na praktičnih primerih učim nove stvari, ki jih nato uporabim na novih projektih.