Srednja tehniška šola Koper

Novogradnja

Objekt Srednje tehniške šole Koper, ki stoji na nekdanjem Tomosovem zemljišču, tvorijo trije sklopi – osrednji šolski del s kletno etažo in dvema nadstropjema, telovadnica in stavba z delavnicami.

Investitor

RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in NLB Leasing d.o.o.

Gradnja

2008–2010

Obseg del ekipe Proplus

• Izdelava investicijske dokumentacije.
• Sodelovanje v fazi priprave dokumentacije.
• Razpisni postopek.
• Supernadzor.

Površina

7.786 m2

Vrednost projekta

11,4 milijone evrov

 

ZANIMIVOST

Za novo zgradbo je bilo porabljenih 7 tisoč kubičnih metrov betona in 8 ton armiranega jekla.