Vrtec Pernica

Novogradnja

Novozgrajen nizkoenergetski objekt vrtca v Pernici služi varstvu in vzgoji otrok v 4 oddelkih. Deli objekta v območju igralnic in vhodov so v živih barvah, s čimer je objekt otrokom izjemno prijazen.

Investitor

Občina Pesnica

Gradnja

2011–2012

Obseg del ekipe Proplus

• Izdelava investicijske dokumentacije.
• Izdelava projektne dokumentacije.
• Prijava projekta na razpis za sofinanciranje s sredstvi EU.
• Razpisni postopek.
• Nadzor nad izvedbo del.

Površina

692 m2

Vrednost projekta

1,4 milijona evrov