REFERENCE


Seznam ostalih vidnejših referenc in projektov v teku.

Univerza v Mariboru: Izgradnja prizidka k Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru »G2«
Občina Benedikt: Osnovna šola Benedikt s športno dvorano
Univerza v Mariboru, Študentski domovi Maribor: Prenova Študentskega doma 5
Stavbar gradnje: Novogradnja poslovno-stanovanjskega objekta B1, C1 z garažami na Pobrežju
Terme Olimia: Intervencijska sanacija strehe nad zaprtim bazenom Termalia v Termah Olimia
Mestna občina Koper: Prenova objekta Gledališča Koper
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta: Prenova in posodobitev objekta Pravne fakultete
Občina Dobrna: Prenova in novogradnja OŠ Dobrna z novogradnjo kulturnega doma in knjižnice
Zdravstveni dom Velenje: Preureditev prostorov Zdravstvenega doma Velenje
Mestna občina Maribor: Obnova, sanacija, rekonstrukcija in novogradnja Minoritskega samostana za potrebe Lutkovnega gledališča Maribor
Občina Radlje ob Dravi: Izgradnja telovadnice pri OŠ Radlje ob Dravi
NLB Leasing in Ministrstvo za šolstvo in šport: Gradnja Srednje tehniške šole Koper
Občina Trbovlje: Izgradnja čistilne naprave in kanalizacijske infrastrukture v porečju osrednje Save – 1. faza
Mestna občina Maribor: Obnova spomenika NOB
Občina Pesnica: Izgradnja prizidka k vrtcu v Pesnici pri Mariboru
Občina Apače: Izgradnja nizkoenergetskega vrtca v Apačah
Občina Ormož: Novogradnja Vrtca Ormož
DSO Preddvor: Energetska sanacija objekta in prenova objekta glede na nove standarde
BSC Kranj: Uvedba obnovljivih energetskih sistemov na 6 javnih objektih (5 osnovnih šol in 1 javni bazen) v občinah Kranjska Gora, Gorje, Bled, Poljane, Žiri – projekt REAAL
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper: Novogradnja objekta z oskrbovanimi stanovanji za starejše na lokaciji Olmo Koper
Arcont IP: Gradnja večstanovanjskega objekta v Spodnji Ščavnici
Občina Žalec: Gradnja OŠ Griže s telovadnico in z vrtcem ter z zunanjo ureditvijo
Oplast: Gradnja trgovsko-poslovnega objekta Oplast Tepanje
Univerza v Ljubljani: Novogradnja objekta FKKT in FRI
Občina Ormož: Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – ormoško območje
Občina Benedikt: Novogradnja vrtca Benedikt
Občina Cerkvenjak: Novogradnja vrtca Cerkvenjak
Občina Dobrna: Novogradnja vrtca Dobrna
Stanovanjski sklad Republike Slovenije: Izgradnja stanovanjske soseske Brdo v Ljubljani, območje F5.2
Občina Idrija: Odvajanje in čiščenje odpadne vode
Občina Kočevje: Izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolga vas – Livold
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Kočevje: Prenova objekta Gimnazije in srednje šole Kočevje, ki jo je prizadel požar
Občina Cerknica: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop
Mestna občina Ptuj: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja
Mestna občina Velenje: Prenova mestnega središča Velenje – projekt Promenada
Občina Središče ob Dravi: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – 3. sklop
Občina Ormož: Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo
Stanovanjski sklad RS: Sanacijska dela na stanovanjski soseski Poljansko nabrežje
Občina Kočevje: Prenova objekta Gimnazije in srednje šole Kočevje, ki ga je prizadel požar
Občina Dobrovnik: Izgradnja vrtca Dobrovnik
Ministrstvo za obrambo RS: Gradnja telovadnice Kranj
Dom Lukavci: Preureditev dela objekta Doma Lukavci v varovano enoto
Občina Kočevje: Prenova objekta OŠ Stara Cerkev
Univerza v Mariboru: Energetska sanacija objektov Ekonomsko-poslovne fakultete UM
Univerza v Mariboru: Energetska sanacija objekta Študentski dom 4
Občina Sveta Ana: Energetska sanacija objektov OŠ Sveta Ana in PŠ Lokavec
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Novogradnja objekta šole z delavnicami Šolskega centra Ravne na Koroškem, Srednja šola
Občina Hoče-Slivnica: Odvajanje odpadne vode na območju Maribora – širše prispevno območje CČN Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor: Energetska sanacija objekta Univerzitetne knjižnice Maribor
Mestna občina Ptuj: Prenova Dominikanskega samostana
Občina Škofljica: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop – novogradnja vodovodnega sistema v občini
Občine Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Cerklje: Odvodnjavanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik
Občina Log-Dragomer: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Log-Dragomer
Uprastan d.o.o.: Obnova fasade in strehe objekta na Gregorčičevi ulici 29A in B v Mariboru
Občina Log-Dragomer: Izgradnja vodovoda v občini Log-Dragomer ob regionalni cesti R2-409